Tinnitus en hyperacusis - Tinnitus Retraining Therapy (TRT)

Deze site is een Nederlandse vertaling van de officiële tinnitus website www.tinnitus.org van Jonathan Hazell, met als doel een toegankelijke en Nederlandstalige informatie omtrent tinnitus en hyperacusis aan te bieden. Ook de Tinnitus zakgids app kan hierin een ondersteuning zijn: zie Apps.

Als ervaringsdeskundige en (ondertussen) professioneel tinnitus-therapeut bij tinnituspraktijk inSentis, heeft Bart Lauwers deze site opgezet samen met enkele lotgenoten.

Het grootste deel van de vertaling is afkomstig van de CD-rom "Tinnitus Retraining Therapie - Leren om tinnitus niet meer te horen" (zie Bron).

Inleiding

Deze site gaat over tinnitus (en hyperacusis) retraining therapy (TRT). In de jaren '80 werkte neuroloog Pawel Jastreboff een model uit voor tinnitus. Tot dan werd tinnitus vaak behandeld als direct gevolg van schade aan het oor, waar niets meer aan gedaan kon worden. Ook vandaag geloven veel mensen (inclusief professionele hulpverstrekkers) dat dit het geval is. Deze opvatting is echter niet juist: je kan wel degelijk leren hoe je moet omgaan met tinnitus en/of hyperacusis.

Belangrijk om te beseffen is dat tinnitus en hyperacusis NIET in hoofdzaak veroorzaakt worden door onherstelbare schade aan het oor. De oorzaak ervan en de reden waarom we er last van ondervinden is eerder te zoeken in de manier waarop onze hersenen werken. Pawel Jastreboff gebruikte zijn neurowetenschappelijke achtergrond om een "neurofysiologisch model" uit te werken waarin de onderliggende mechanismen van tinnitus en hyperacusis worden uitgelegd.

In de "Tinnitus and Hyperacusis Center" in London zijn ze het Jastreboff model beginnen toepassen vanaf 1988 en waren ze de eerste om TRT te gebruiken. Hun resultaten waren veelbelovend, in tegenstelling tot de vele middelen die ze daarvoor probeerden toe te passen.

Op deze site vind je uitgebreide informatie over TRT. Gebruik het menu aan de linkerkant om te navigeren door de site.

Een aantal vereenvoudigde definities om mee te beginnen:

Tinnitus - geen ziekte, maar het horen van geluiden die gegenereerd worden door het auditieve systeem (het gehoor). Het is een compenserend mechanisme dat behoort tot een normaal functioneren van het gehoor. Het probleem is niet geluid op zich, maar de last die je er van ondervindt.

Hyperacusis - overdreven versterking van omgevingsgeluid in ons gehoorsysteem. Dagdagelijkse geluiden lijken te luid, maar andere mensen klagen er niet over.

Misofonie - is de afkeer voor omgevingsgeluid(en). Komt voor met en zonder tinnitus. Varieert van "Krijt dat over een bord krast" tot een afkeer van alle geluiden die ons omringen.

Fonofobie - angst voor omgevingsgeluid. De angst dat die geluiden ons gehoor zullen beschadigen of de symptomen erger maken...

Model van Jastreboff - een wetenschappelijke analyse van tinnitus en hyperacusis. Het legt duidelijk en eenvoudig alle fenomenen uit die gepaard gaan met tinnitus, hyperacusis, misofonie en/of fonofobie, alsook de nauwe relaties ertussen.

TRT - behandeling rechtstreeks gebaseerd op het Jastreboff model. De behandeling bestaat uit 2 belangrijke componenten:
1. het begrijpen en leren ("demystificatie") van de mechanismen achter tinnitus en hyperacusis, met aanwijzingen hoe je kan terugkeren naar een normaal leven zonder negatieve symptomen.
2. geluidsverrijking
TRT wordt wereldwijd toegepast door professionele hulpverleners en en velen hebben dezelfde uitstekende resultaten gepubliceerd (zie download).